Συμβουλευτική

Ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας πάνω σε θέματα εισαγωγών, εξαγωγών και τελωνειακών διαδικασιών.


• Εκπόνηση - επεξεργασία Business Plan
• Μελέτη-ανάπτυξη νέων αγορών
• Έρευνα και σχεδιασμός νέων υπηρεσιών
Αντιμετώπιση κρίσεων
• Εκπαίδευση – σεμινάρια
• Μικρές εξαγωγικές ή εισαγωγικές εταιρείες
• Δημιουργία συνεργειών στους τομείς του εισαγωγικού / εξαγωγικού / διαμετακομιστικού εμπορίου και της εφοδιαστικής αλυσίδας

Τα στελέχη μας, σας στηρίζουν 360 στην διαμόρφωση του strategic plan σας!