Φορολογική Εκπροσώπηση Εταιρειών Εξωτερικού

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας και πουλούν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα ή την Ευρωπαική Ένωση χωρίς να διατηρούν μία θυγατρική, ένα υποκατάστημα ή μια μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, οφείλουν να αποκτήσουν ελληνικό ΑΦΜ και να αποδίδουν δασμούς,ΦΠΑ και άλλους φόρους στα Ελληνικά Τελωνεία. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητος ο διορισμός ενός φορολογικού εκπροσώπου ο οποίος θα αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των εισαγωγών και θα αποδίδει τους αναλογούντες Δασμούς και Φόρους.

 Στην Cargo 360, διαθέτουμε την πλέον εξειδικευμένη ομάδα Φορολογικών Εκπροσώπων. 

Εμπιστευθείτε  μας!

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ασφαλιστικές Υπηρεσίες