Ειδικά Τελωνειακά Καθεστώτα - Απλουστεύσεις

Σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον με το λιμάνι του Πειραιά να μετατρέπεται σε κεντρική πύλη εισόδου αγαθών στην ευρωπαϊκή αγορά, δίνουμε την δυνατότητα στις εταιρείες να αξιοποιήσουν όλα τα “εργαλεία” που τους δίνει η Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Νομοθεσία. Η εξειδικευμένη ομάδα μας παρέχει υπηρεσίες που αφορούν σε: 


• Ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή σε κράτος μέλος της ΕΕ (Καθεστώς 42)
• Ειδικός Προορισμός
• Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή (Παθητική Τελειοποίηση)
• Προσωρινή Εισαγωγή
Δελτίο ΑΤΑ
• Απλουστευμένες διαδικασίες κατά την εισαγωγή/εξαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Νομοθεσία παρέχει στις επιχειρήσεις πλήθος "εργαλειών" για τις Τελωνειακές Διατυπώσεις.

Ρωτήστε μας ποιό σας συμφέρει να  αξιοποιήσετε!

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Διαχείριση Τελωνειακών Αποθηκών Συμβουλευτική »