Διαχείριση Τελωνειακών Αποθηκών

H Τελωνειακή Αποθήκευση επιτρέπει την διαχείριση των εμπορευμάτων μίας εταιρείας σε καθεστώς transit, δηλαδή χωρίς την υποχρέωση καταβολής δασμών και φόρων, καθώς και την τμηματική παραλαβή αυτών των εμπορευμάτων. Έτσι, επιτυγχάνεται κυρίως ο έλεγχος του cash flow της κάθε εταιρείας, αλλά και η αξιοποίηση των απεριόριστων δυνατοτήτων της Τελωνειακής Αποθήκης όσον αφορά το εισαγωγικό, εξαγωγικό και διαμετακομιστικό εμπόριο.


• Ίδρυση δημοσίων και ιδιωτικών τελωνειακών αποθηκών
• Διαχείριση 3PL-Τελωνειακής Αποθήκης
Outsourcing διαχείριση Tελωνειακής Aποθήκης.

Αναλαμβάνουμε εμείς όλα τα operations για την διαχείριση της Τελωνειακής Αποθήκης σας.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ!