Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Η Cargo360 διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και επαγγελματική πιστοποίηση σε όλους τους τομείς της Ασφαλιστικής Αγοράς σχετικά με κινδύνους Φορτίων, Αστικής Ευθύνης καθώς και Θαλάσσιους-Εμπορικούς-Βιομηχανικούς κινδύνους. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες Ασφαλιστικές εταιρείες (Generali, AXA, AIG κλπ) παρέχουμε την καλύτερη δυνατή λύση για:


• Κατά παντός κινδύνου (AllRisks) μεταφερόμενα εμπορεύματα
• Ευθύνες Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορέων
• Ειδικές καλύψεις εμπορευμάτων
• Ευθύνες παραγγελιοδόχων μεταφοράς
• Ευθύνες εντός των αποθηκών
• Ευθύνες κατά την διανομή

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ασφαλιστική κάλυψη, επικοινωνήστε μαζί μας!