Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε εταιρεία η οποία αναζητά τρόπους εισαγωγής σε νέες αγορές είναι οι τελωνειακές διατυπώσεις και η δυνατότητα που δίνει κάθε αγορά στις επιχειρήσεις να διεκπεραιώσουν τις διατυπώσεις αυτές το συντομότερο δυνατόν και με το χαμηλότερο κόστος.
H Τελωνειακή Αποθήκευση επιτρέπει την διαχείριση των εμπορευμάτων μίας εταιρείας σε καθεστώς transit, δηλαδή χωρίς την υποχρέωση καταβολής δασμών και φόρων, καθώς και την τμηματική παραλαβή αυτών των εμπορευμάτων. Έτσι, επιτυγχάνεται κυρίως ο έλεγχος του cash flow της κάθε εταιρείας, αλλά και η αξιοποίηση των απεριόριστων δυνατοτήτων της Τελωνειακής Αποθήκης…
Σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον με το λιμάνι του Πειραιά να μετατρέπεται σε κεντρική πύλη εισόδου αγαθών στην ευρωπαϊκή αγορά, δίνουμε την δυνατότητα στις εταιρείες να αξιοποιήσουν όλα τα “εργαλεία” που τους δίνει η Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Νομοθεσία. Η εξειδικευμένη ομάδα μας παρέχει υπηρεσίες που αφορούν σε: 
Ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας πάνω σε θέματα εισαγωγών, εξαγωγών και τελωνειακών διαδικασιών.
Εφοδιαστική Αλυσίδα είναι ο σχεδιασμός, η εκτέλεση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων εφοδιασμού, με στόχο τη δημιουργία καθαρής αξίας, τη δόμηση μιας ανταγωνιστικής υποδομής, τη μόχλευση διεθνούς επιμελητείας (logistics), τον συγχρονισμό της παροχής με τη ζήτηση και τη μέτρηση της απόδοσης παγκοσμίως. Στην Cargo 360, είμαστε ευθυγραμμισμένοι με…
Παρέχουμε θαλάσσιες ή οδικές υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων με αξιοπιστία, οικονομία και ασφάλεια και φροντίζουμε την άμεση ενημέρωση των πελατών μας σχετικά με το στάδιο της φόρτωσης και τις εμπορευματικές ροές.
Η επιλογή του Πειραιά συγκεντρώνει δύο πυλώνες εθνικής εξωστρέφειας (εφοδιαστική αλυσίδα και ναυτιλία ), ενώ ταυτόχρονα αποτελεί την κυριότερη περιφερειακή πύλη (ΝΑ Ευρώπης) εισόδου και εξόδου των εμπορευματικών ροών. Η ομάδα της Cargo 360 μπορεί να σας παρέχει μια ολοκληρωμένη παλέτα υπηρεσιών ναυτιλιακού Logistics που σχετίζονται με: 
Η Cargo360 διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και επαγγελματική πιστοποίηση σε όλους τους τομείς της Ασφαλιστικής Αγοράς σχετικά με κινδύνους Φορτίων, Αστικής Ευθύνης καθώς και Θαλάσσιους-Εμπορικούς-Βιομηχανικούς κινδύνους. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες Ασφαλιστικές εταιρείες (Generali, AXA, AIG κλπ) παρέχουμε την καλύτερη δυνατή λύση για:
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας και πουλούν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα ή την Ευρωπαική Ένωση χωρίς να διατηρούν μία θυγατρική, ένα υποκατάστημα ή μια μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, οφείλουν να αποκτήσουν ελληνικό ΑΦΜ και να αποδίδουν δασμούς,ΦΠΑ και άλλους φόρους στα Ελληνικά Τελωνεία. Για το σκοπό αυτό…