Χαράλαμπος Διβάρης

  • Tax & Accounting Manager

Ο Χαράλαμπος Διβάρης είναι Λογιστής Α’ Τάξης - Φοροτεχνικό Στέλεχος, με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρία, τα 15 εκ των οποίων σε θέσεις ευθύνης και διευθυντικές θέσεις.

Έχει εργαστεί σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον Τραπεζικό, Ξενοδοχειακό και Ναυτιλιακό κλάδο, στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου, καθώς και σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών.

Έχει διατελέσει προϊστάμενος Λογιστηρίου, Διευθυντής Λογιστηρίου ή Οικονομικός Διευθυντής στην Thomas Cook Foreign Money LTD, στην MAERSK ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, στην FCE Bank Plc, στον όμιλο AIROTEL, στην WERFEN ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ και έχει επίσης διατελέσει σύμβουλος στο φορολογικό τμήμα της Deloitte. Σήμερα, είναι Εταίρος στην Λογιστική Εταιρεία ITAS PC και ανήκει στους ιδρυτικούς εταίρους της Εταιρείας.