Εξειδικευμένο workshop από Cargo360 για Τελωνειακές Απλουστεύσεις & ΑΕΟ

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον executive workshop για τις νομοθετικές διευκολύνσεις περί Τελωνειακών Αποθηκών και Απλουστεύσεων, με την συμμετοχή μεγάλων εισαγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων διοργάνωσε την Πέμπτη 28/3 η Cargo360(http://www.cargo360.gr/) μαζί με το Operations Center (https://www.operationscenter.eu/).

Ο διευθύνων σύμβουλος της Cargo360κ. Μιχάλης Γαλιατσάτος, και ανώτερο στέλεχος της Τελωνειακής Υπηρεσίας (https://www.aade.gr/), ανέλυσαν διεξοδικά τις δυνατότητες που δίνει πλέον η νομοθεσία και ο Νέος Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας, αναφορικά με την σύσταση Τελωνειακών Αποθηκών.

Στο workshop αναλύθηκαν παράλληλα, τα οφέλη των ΑΕΟ (Authorised  Economic Operator)  και των απλουστευμένων Τελωνειακών Διαδικασιών και πως μπορούν, τόσο εισαγωγικές-εξαγωγικές επιχειρήσεις, όσο και logistics providers, να μετατρέψουν τις νέες απλουστεύσεις σε «εργαλείο» για την καλύτερη διαχείριση των εμπορευματικών  αναγκών και των χρηματοοικονομικών ροών της εταιρείας τους.

Η σημαντική ανταπόκριση εμπορικών επιχειρήσεων στο κάλεσμα της Cargo360O αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία στον τομέα της διαχείρισης τελωνειακών αποθηκών και απλουστεύσεων και θα επαναληφθεί μέσα στο 2019.